Łk 9, 51-62

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wzywa do trudnej rzeczy – wymaga, aby ci, którzy chcą iść za Nim, porzucili wszystko – swoje rodziny, przyjaciół i wszystkie dobra materialne. Zapewne dla wielu z nas może wydawać się to przerażające. Jezus jednak nie wymaga od nas wszystkich, żebyśmy wyprowadzili się z domu, ale pragnie, abyśmy Jego postawili na pierwszym miejscu. Tylko w ten sposób wszystko inne będzie znajdowało się na właściwym miejscu. Czy masz w sobie wystarczająco odwagi i zaufania, aby w taki sposób poukładać swoje życie?