Łk 24, 46-53

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o tym, jak Jezus żegna się ze swoimi uczniami i wstępuje do Nieba. To już drugie pożegnanie, ale w przeciwieństwie do tego, które miało miejsce podczas ostatniej wieczerzy, to jest przepełnione radością. Przypomina trochę pożegnanie rodzica z dziećmi, które są już gotowe rozpocząć samodzielne życie. Niesamowite w tej scenie jest to, że kiedy apostołowie stracili już swego mistrza z oczu, nie smucili się z powodu rozstania, ale z wielką radością wrócili do Jerozolimy. Pokazali tym samym, że z wiarą i zrozumieniem przyjęli nauki Jezusa, które przekazywał im przez cały czas, kiedy był z nimi. Możesz spojrzeć dzisiaj na apostołów i na całą drogę jak przebyli, od uczniów, którzy niewiele rozumieli i bardzo często upadali, do ludzi, na których zbudowany został kościół. Zadaj sobie przy tym pytanie, na jakim etapie Ty się znajdujesz? Czy z wiarą przyjmujesz słowa Boga nawet w trudnych momentach swojego życia? Czy ufasz obietnicom, które złożył Ci Twój Zbawiciel?