J 13, 31-33a. 34-35

Jezus daje dziś w swoim Słowie piękną rzecz. Ukazuje, że kocha nas całkowicie i do tego również nas wzywa. Jeśli będziemy miłować swoich bliźnich, będziemy dawać świadectwo bycia uczniami Chrystusa. Damy wtedy się poznać jako Ci, którzy za Nim idą.
Nie zapominajmy o słowach Pana. Okazujmy sobie wzajemnie dobroć, miłość, zrozumienie i ukazujmy tym samym chwałę Boga! 🙂