Łk 6, 39-45

W dzisiejszej Ewangelii Bóg mówi nam o dobroci serca. Zwraca uwagę na naszą pychę, która dziś jest nieodłącznym elementem „bycia fajnym”. Czy nie jest tak, że wszystkim dookoła wytykamy błędy, zapominając, że my również nie jesteśmy idealni? Bóg nas poucza: ,,Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.” Jeżeli chcemy zmienić świat na lepsze, to pierwszym krokiem do sukcesu będzie zmiana samego siebie! ?