Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Spełniły się słowa Pisma! Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje konkretne świadectwo, ogłaszając, że to Jego opisuje Ksiega Izajasza. To On jest posłany do ludzi, by opowiadać o Królestwie Niebieskim, o swym Ojcu, a naszym Bogu. Tak jak Jezus Chrystus, każdy z nas ma konkretnie zadanie od Pana. Przede wszystkim świadczyć – na wzór Syna Bożego.