Mk 10, 17-27

Zapewne każdy z nas spotkał się ze stwierdzeniem niektórych ludzi: „Na pewno pójdę do Nieba, bo żyję według przykazań i modlę się od czasu do czasu”. Tymczasem do Nieba nie idzie się w nagrodę za dobre sprawowanie. Rozważając nauczanie Jezusa, można wręcz odnieść wrażenie, że w tej kwestii dobre sprawowanie nie jest tu pierwszorzędną sprawą. Co więc jest najważniejsze? To, jacy jesteśmy wewnętrznie. Jezus wspomina w dzisiejszej Ewangelii, że ciężko jest się wyzbyć dóbr doczesnych. Zastanów się, na którym miejscu ty stawiasz telefon, Facebooka, pieniądze. Czy w całym tym chaosie XXI wieku znajdujesz czas dla Pana Boga? Spróbujmy odsunąć wszystko na bok i zatrzymać się na modlitwie w ciszy, bez natłoku znajomych, powiadomień na instagramie czy innych aspektów dzisiejszego świata.