Mk 6, 1-6

Podczas nauczania Jezus dotarł także do swojego rodzinnego miasta. Wielu ludzi, którzy Go znali, dziwiło się Jego mądrością i darem czynienia cudów. Sam Jezus powiedział, że najtrudniej naucza się wśród tych, którzy znają Cię najbardziej. Mimo to dziwił się, że tak Go lekceważono. Czy nam nie jest najtrudniej mówić o Bogu właśnie naszym najbliższym? Czy wśród rodziny, przyjaciół nie uciekamy od tego tematu? Pamiętajmy, że ewangelizacja powinna dotykać każdego. Kto wie czy akurat dziś Twoi rodzice lub rodzeństwo nie potrzebują usłyszeć Dobrej Nowiny?