Mk 4, 26-34

Czym jest Królestwo Boże? O tym właśnie w dzisiejszej Ewangelii mówi Jezus. To Królestwo wydaje się małe, niepozorne, lecz skrywa w sobie wielką moc i właściwie pielęgnowane wydaje piękny plon.

Pamiętajmy, że my jesteśmy powołani do rozprzestrzeniania tego Królestwa i głoszenia Go innym.