Mt 28, 16-20

W dzisiejszej Ewangelii uczniowie dostali od Jezusa bardzo ważne zadanie – ukazywać innym Boga. Przekazywać Go całemu światu. My również powinniśmy słuchać słów Chrystusa i nieść Dobrą Nowinę innym ludziom, ewangelizować. Na ile spełniamy to polecenie?